Tag: thiết bị lọc nước Kangaroo KG104

Máy lọc nước Kangaroo KG104

Máy lọc nước Kangaroo KG104

Ngoài việc lọc sạch nước hiệu quả cho nguồn nước máy, nước giếng, nước ao hồ sông suối thì máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG104 còn có lõi lọc 3 trong 1 (đá ngọc thạch, bóng gốm, cuội hồng)