Tag: mua máy lọc nước

Tư vấn mua máy lọc nước

Tư vấn mua máy lọc nước

Một máy lọc nước nên đảm bảo tối thiểu có 5 cấp lọc nói trên. Song kinh nghiệm của nhiều người đã dùng máy lọc nước là nên dùng máy từ sáu lõi trở lên để nước được lọc có

Những sai lầm cần tránh khi mua máy lọc nước

Những sai lầm cần tránh khi mua máy lọc nước

Do không loại bỏ các muối hòa tan như natri đạt mức độ 10 mg mỗi lít, cũng không giết hết vi khuẩn, nên nước này không thể được gọi là nước “tinh khiết”- mà chỉ là “nước lọc”. Tin