Tag: lưu ý mua máy lọc nước

Kinh nghiệm mua máy lọc nước

Kinh nghiệm mua máy lọc nước

Với các nguồn nước hiện nay, lọc nước là cần thiết, tuy nhiên cần phải hiểu rõ bản chất của từng loại nước và từng loại thiết bị lọc để chọn cho đúng loại thiết bị tốt nhất cho gia

Những sai lầm cần tránh khi mua máy lọc nước

Những sai lầm cần tránh khi mua máy lọc nước

Do không loại bỏ các muối hòa tan như natri đạt mức độ 10 mg mỗi lít, cũng không giết hết vi khuẩn, nên nước này không thể được gọi là nước “tinh khiết”- mà chỉ là “nước lọc”. Tin