Tag: lọc nước

Các phương pháp lọc nước phổ biến

Các phương pháp lọc nước phổ biến

Thẩm thấu ngược được sử dụng để tinh lọc nước, loại bỏ muối và các tạp chất khác để cải thiện màu, hương vị hoặc tính chất của chất lỏng, thậm chí có thể làm sạch chất lỏng như ethanol.