Tag: Karofi iRO 2.0 – 7 cấp lọc

Máy lọc nước Karofi iRO 2.0 – 7 cấp lọc

Máy lọc nước Karofi iRO 2.0 - 7 cấp lọc

Được làm bằng các chất liệu có chất lượng tốt nhất, Karofi iRO 2.0 – 7 cấp lọc sẽ không mất nhiều chi phí thay thế linh kiện. Dù sử dụng điện để hoạt động nhưng cả tháng bạn chỉ