Tag: Kangaroo Y2000-B-IC

Bình lọc nước Kangaroo Y2000-B-IC dung tích 14 lít

Bình lọc nước Kangaroo Y2000-B-IC dung tích 14 lít

Bình lọc Kangaroo đưa nước qua 3 tầng nhựa nguyên sinh cao cấp sẽ lọc ra nước khoáng tinh khiết, đảm bảo an toàn cho sức khỏe thành viên gia đình. Dung tích 14L Bình lọc nước Kangaroo Y2000-B-IC có