Tag: Kangaroo KG108UV

Máy lọc nước Kangaroo KG108UV

Máy lọc nước Kangaroo KG108UV

Đặc biệt, máy lọc nước Kangaroo 9 lõi lọc KG108UV có được trang bị thêm các tính năng tự động thông minh như: tự động lọc, tự động sục rửa màng lọc RO trước khi lọc, tự động ngừng khi